Täällä 55v, tukeva mies hakee vanhempaa, miel. alistavaa miestä 09-alueelta. Kaikenlainen kiinnostaa.

Jätä viesti vastaajaan. Viestisi välitetään klo 8-23

Ilmoitusmedia MTV3 Tekstikanava ( s. 830)